KALİTE

KALİTE - ASB TEST LABORATUVARI

250 MVA güç ve en yüksek işletme gerilimi 400kV‘a kadar olan transformatörlerin üretimi sırasında, standartlarda belirtilen rutin, tip ve özel deneylerin (kısa-devre dinamik dayanım deneyi hariç) yapılabileceği bir test laboratuvarı olarak tasarımlanmıştır.

Deney sahası: 15,5m x 2 m x 18m ( en x boy x yükseklik )
Kumanda odası: 7m x 7m 
Makina holü: 10m x 6m ve 6,5m x 8m
Kondansatör bankları bölümü: 22,5m x 4m

Laboratuvara giriş-çıkışlar için “en: 7,5 m. ve yükseklik: 12 m.” olan dikey hareketli bir transport kapısı yapılmış olup, ekranlama ve gürültü yalıtımı için de önlemler alınmıştır. Yan duvarlar, zemin ve tavan “Faraday kafesi“ olarak ekranlanmış ve gürültü yalıtımı oluşturulmuştur. Belirli ağırlıklara kadar kaldırma, montaj ve de montaj için 3 tonluk ile 500 kg’lık iki ayrı kancası olan vinç mevcuttur.Test edilecek transformatörlerin ağırlıklarına göre tasarımlanmış zemin yapısına ek olarak, 200mm’lik “I“ profil ile kare şeklinde oluşturulan yapı 10 mm. kalınlığında saç ile tüm yüzey kaplanmıştır. Saç yüzey üzerine de 8 mm kalınlığında epoksi kaplanmıştır. Böylelikle hava yastığı ile transformatörlerin taşınması olanağı sağlanmıştır. Transformatörde gürültü ölçümlerinin yapılabilmesi için, laboratuvar yan duvarları, tavan ve kapılarda gürültü yalıtımı yapılmıştır. Dış ortamla deney sahası arasındaki gürültü seviyesi farkı en az 30dB’dir. 6 m. Boyunda, galvanizli borudan hazırlanmış çok sayıdaki topraklama kazığı (derin topraklayıcı) çakılmış ve bunlar galvanizli şeritler ile birleştirilip topraklama sistemi oluşturulmuştur.Laboratuvarın deneylerde ve ölçmelerde ihtiyacı olan enerji beslemesi iki yoldan yapılmıştır. Bunlardan biri direkt olarak 34,5kV şebekeden besleme, diğerleri ise generatörler üzerinden. Laboratuvarda biri 60 Hz, 1000kVA generatör ile 50 Hz 330kVA generatör ve endüklenmiş gerilim deneyleri için 150 Hz, 500kVA generatördür. Kaynak gerilimlerinin deney gerilimine uygunluğunu sağlamak için 4,7 MVA gücünde 62,5(84)kV gerilimli 3 sargılı bir ara trafo kullanılmıştır. Ayrıca 60 Hz generatör çıkışının 34,5kV’a yükseltilmesi için 2000kVA bir ara trafo tesis edilmiştir.

Endüklenmiş gerilim deneylerinde 150 Hz generatörün kompanzasyonu için biri 720kVAr ve diğeri 1000kVAr olmak üzere iki adet reaktör mevcuttur. Uygulanan gerilim deneyleri için 150kVA gücünde 350kV’luk tek fazlı trafo ile 350kV’luk kapasitif gerilim bölücü tesis edilmiştir. 60 Hz generatörün kompanzasyonu için 1000kVAr gücünde ayarlı kondansatör grupları ile doğrudan deney çıkışına bağlanabilen 45MVAr toplam gücünde 62,5kV’a kadar değişik gerilim kademelerinde gerilimsiz durumda ayarlanabilen kondansatör grupları oluşturulmuştur. 2000kV gerilimde ve toplam 200kJ gücünde darbe generatörü ile 2000kV’luk gerilim bölücü ve kesik dalga ünitesi mevcuttur. Ölçmeler, dijital 10 bit, 120 MHz dijital ölçme sistemi yardımı ile yapılmaktadır.