KALİTE

KALİTE - ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

BEST A.Ş. olarak çocuklarımıza miras bırakacağımız bu dünyayı kirletmemek için üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz.

İşletmemizden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz her tür atık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikleri kapsamında çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.

İşletmemiz içinde geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırılmakta ve üretime geri kazandırılmaktadır.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.BEST A.Ş.; müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve etki alanı içindeki herkese, tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilme imkânını sunmak için çabalamaktadır. Bu doğrultuda;

> İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması,
> Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması,
> Kaza risklerinin değerlendirilip düzeltici ve önleyici tedbirler alınması,
> Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızın eğitilmesi, sürekli bilgilendirilmesi,
> İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarımızın performans kriterimiz olarak gözden geçirilmesi,
> Sürekli iyileşmeye yönelik uygulamalar yapılması

yönünde faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için çalışmaktadır.Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.