ÜRÜNLER

ÜRÜNLER - DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ

Dağıtım trafoları şehir dağıtım sistemlerinde, binalarda ve endüstriyel tesislerde enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullanılır. BEST 1964 ten beri edindiği tecrübe, modern tasarım ve üretim tesisleri ile her ihtiyaca yönelik dağıtım trafoları imalatını gerçekleştirmektedir. 12,5MVA ve 72,5kV ta kadar her tip yağlı dağıtım trafosunun tasarımı müşteri taleplerine uygun olarak maksimum verimlilik, kompakt ve dayanıklılık prensiplerine göre BEST dizayn ekibince gerçekleştirilmektedir.

Dağıtım Transformatörleri

Dağıtım şebekeleri ve iletim şebekelerinin temel parçasıdır. Endüstriyel tesisler, konutlar ve aydınlatma şebekelerinde kullanılırlar. Dünya çapındaki yerel elektrik idarelerine ait farklı şartnameler, endüstriyel tesislerde kullanımına uygun olarak dizaynları gerçekleştirilmektedir.

> 12,5MVA, 72,5kV’a kadar.
> En çok kullanılan en çeşitli trafolardır.Doğrultucu Transformatörler

Doğrultucu trafolar hız kontrol sürücülerinin beslenmesinde, DC motorların sürülmesinde, yük asansörlerinde ve haddehanelerde kullanılırlar. BEST ihtiyaç duyulan gerilim ve frekansa uygun olarak doğrultucu trafolarının üretimini gerçekleştirmektedir.

> 20MVA ve 36kV kadar.
> 6- , 12- ve 24 vuruşlu.Topraklama Transformatörleri

Üçgen bağlı bir sargı ile beslenen sistemlerde toprağa bağlanabilecek bir nötr noktası oluşturmak için kullanılır. Sadece topraklama amacı ile kullanılabildikleri gibi, iç ihtiyacı karşılayacak şekilde çıkış sağlanabilmektedir.

> 72,5kV’a kadar.
> ZN, ZNyn ve YN(d) bağlantı gruplarında.
> Müşteri taleplerine göre farklı akım ve süreler ile tasarım yapılabilmektedir.