KURUMSAL

KURUMSAL - DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz
 
Tüm elektromekanik ürün gruplarıyla İletim ve Dağıtım alanında global bir oyuncu olmak.
 
Misyonumuz
 
Transformatör ve Şönt Reaktör üretiminde; teknoloji ve know-how geliştirici konumuzla; her türlü gerilim ve güç seviyesinde Türkiye ve Dünya pazarlarındaki payımızı arttırmak.
 
Değerlerimiz

Temel görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz şunlardır:


> Ürün ve Hizmetlerimiz: 
Gösterdiğimiz çabaların sonuçlarıdır. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artacaktır.

> Kazancımız: Ürün veya hizmetlerimizin müşteri beklentilerini ne derecede karşıladığının göstergesidir. Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere kar etmek hedefimizdir.

> Çalışanlarımız: Gücümüzün kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve mutluluklarını artırmak hedefimizdir. Her alanda onların katılımlarını sağlayacak 'Takım Çalışmasını' gerçekleştirmek prensibimizdir.