KURUMSAL

KURUMSAL - DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuz
 
Tüm elektromekanik ürün gruplarıyla İletim ve Dağıtım alanında global bir oyuncu olmak.
 
Misyonumuz
 
Transformatör ve Şönt Reaktör üretiminde; teknoloji ve know-how geliştirici konumuzla; her türlü gerilim ve güç seviyesinde Türkiye ve Dünya pazarlarındaki payımızı arttırmak.
 
Değerlerimiz

> Ürün ve Hizmetlerimiz: 
Gösterdiğimiz çabaların sonuçlarıdır. Ürün ve hizmetlerimiz müşterilerimiz tarafından ne kadar beğenilirse, bizim de değerimiz o kadar artacaktır.

> Kazancımız: Ürün veya hizmetlerimizin müşteri beklentilerini ne derecede karşıladığının göstergesidir. Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için gerekli kaynakları temin etmek üzere kar etmek hedefimizdir.
Temel görevimizi gerçekleştirme tarzımız, görevin kendisi kadar önemlidir. Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz şunlardır.

> Çalışanlarımız: Gücümüzün kaynağıdır. Çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat tanımak suretiyle yetenek ve mutluluklarını artırmak hedefimizdir. Her alanda onların katılımlarını sağlayacak 'Takım Çalışmasını' gerçekleştirmek prensibimizdir.