İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI - EĞİTİM VE GELİŞİM

Eğitim ve geliştirme programlarımız; çalışanlarımızı verimli kılmak, çalışanlarımızın performansını arttırmak aynı zamanda da BEST A.Ş.’yi geliştirmek üzere tasarlanmaktadır. Çalışanlarımıza özel planlanan eğitimler, BEST A.Ş.’ ye hızlı ve kolay uyumu sağlamak için "Oryantasyon Programı" ile başlamakta; çalışanların performanslarına bağlı olarak yetkinliklerini geliştirici faaliyetlerle devam ederek öğrenme süreci boyunca onlara rehberlik etmektedir. Amacımız iş hayatındaki gelişme fırsatlarını çalışanlarımız ile birlikte yakalamaktır. Eğitim plan ve bütçesi, her yıl bölüm yöneticileri ile görüşülerek şirketimizin dönem hedef ve stratejilerine bağlı olarak yapılmaktadır.Planlanan eğitimler iç ve dış eğitim kaynaklarından yararlanılarak çalışanlara yıl süresince verilmektedir. Tüm eğitimler, kariyer planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. BEST A.Ş. olarak çalışanlarımızı yüksek lisans, doktora çalışması gibi akademik kariyerlerini geliştirmek istemeleri durumunda desteklemekteyiz.