ÜRÜNLER

ÜRÜNLER - GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

12,5MVA ve 72,5kV ve üstü, yağ dolu trafolar Güç Trafoları olarak tanımlanır. Güç trafoları, özellikle izolasyon ve soğutma konularında ayrı bir uzmanlık ve tecrübe gerektirir. BEST, 50 yıla yakın yerel ve uluslar arası tecrübesiyle buluşturduğu modern fabrikalarıyla 1000 MVA, 750 KV’A kadar güç trafolarının tasarım, üretim ve testlerini gerçekleştirebilecek donanıma sahiptir. Temelde benzer yapıya sahip olsalar da, özellikle müşteri talepleri ve şartnamelerindeki farklılıklar, her trafo için yeni bir tasarımı mecbur kılar. BEST Elektrik ve Mekanik dizayn grupları bu sebeple her trafoyu ayrı ele almaktadır. BEST, 12,5MVA’nın üzerindeki her güç ve gerilim aralığında, her ihtiyaca uygun olarak güç trafosu üretebilmektedir.

Güç Transformatörleri

İletim ve dağıtım şebekelerinde görülen başlıca trafolardır. Sanayi tesislerinde, üretim merkezlerinde ve iç ihtiyacı beslemede kullanılan trafolar da bu gruptadır. Uluslararası standartlar ve müşteri şartnameleri dikkate alınarak tasarlanan güç trafoları, prensipte benzer olsalar da bünyelerinde güç, gerilim, ayar, özelliklerinde en geniş yelpazeyi barındırır.

> 1000MVA / 750kV’a kadar üretim kapasitemiz bulunmaktadır,
> En çok kullanılan transformatörlerdir,Ototransformatörler

Özellikle farklı gerilimlerdeki şebekeleri bağlamakta kullanılan, yüksek gerilimli trafolardır. Gerilim seviyeleri yakınsa ekonomik avantaj sağlarlar. Ototrafolarda özellikle kısa devrelere karşı önlem alınmalıdır. BEST fabrikalarında üretilen 3-faz ve ya tek fazlı 550kV, 500MVA’ya kadar ototrafolar kısa devre testlerini de başarıyla geçmiş ve hizmet vermektedir.

> 1250MVA, 750kV’a üretim kapasitemiz bulunmaktadır,
> Sabit Akılı (CFVV) ve ya Değişken Akılı (VFVV) tasarım yapılabilir,Generatör Transformatörleri

Jeneratör trafoları, jeneratör çıkış gerilimini, iletim hattı gerilimine yükseltir. Jeneratör karakteristikleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Boşta ve Yükte kademe şalterli olabilir. Şebekelerin sürekli ve kaliteli enerji ihtiyacını karşılamada jeneratör trafoları hayati önem taşır.

> 1000MVA, 750kV’a üretim kapasitemiz bulunmaktadır,
Aşırı uyarmalar ve jeneratörün yüklenme eğrileri de dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır,Demiryolu Transformatörleri

Şebeke gerilimini demiryolu hattının besleme gerilimine indiren trafolardır. Yüksek aşırı akımlar başta olmak üzere, raylı sistemlere özgün sorunlar dikkate alınmalıdır. BEST, Marmaray da dahil bir çok raylı taşımacılık sistemine sağladığı trafolar ile bu alana da katkı sunmaktadır.

> 100MVA, 420kV’a kadar üretim kapasitemiz bulunmaktadır,
Sık tekrarlanan aşırı akımlara dikkat edilmelidir,Mobil Transformatörler

Mobil şalt sahalarında kullanılan, tır, demiryolu vagonu gibi nakliye araçlarına yüklü trafolardır. Şebekenin farklı noktalarında kullanılabildiklerinden, birden çok gerilim seviyesine uyum istenebilir. Teklif aşamasından itibaren mekanik çalışma gerektirirler. BEST, deneyimli çözüm ortaklarıyla birlikte bir çok ülkeye mobil şalt sahalarına trafolar üretmektedir.

> 100MVA 245kV’a kadar üretim kapasitemiz bulunmaktadır,
Kara ve demiryolu nakliye sınırlamalarına uyulmaktadır,