İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI - İK

Temel amacımız; BEST A.Ş.’nin hedeflerini ve taahhütlerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak insan kaynağı yapısının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu sürdürülebilirliği gerçekleştirirken dikkate aldığımız ana prensiplerimiz şunlardır.

Adalet İlkesi; İşe alım sürecinden başlayarak çalışanlarımızı ilgilendiren tüm süreçlerde adil davranmak.

Çalışana Saygı İlkesi; Çalışanların iş verimini yükseltecek, başarı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek. Kurumsal güveni yükseltecek, çalışan mutluluğunu artırıcı iş ortamları ve çalışma şartları sağlamak.

Kanunlara Saygı İlkesi; BEST A.Ş.’nin çalışma prensiplerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında kanun hükümlerini dikkate almak.

Gelişimi Teşvik İlkesi; BEST A.Ş.’nin başarısının çalışanlarının başarısı ile ölçülebileceğinin bilinci ile çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimleri için sistemler geliştirmek.