KALİTE

KALİTE - KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Günümüzde işletmeler; uluslararası düzeyde rekabet avantajı kazanmak için toplam kalite olgusunun en önemli unsur olduğunu kavramıştır. BEST A.Ş.; mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ekonomik ve kaliteli ürün üretmek ilkesi doğrultusunda kuruluş performansını iyileştirmek için :

> Kalite bilincini yerleştirmek,
> Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
> Tüm faaliyetlerde sağlıklı bir iletişim ve geniş bir izleme olanağı sağlamak,
> Tecrübelerimizi paydaşlarımızla paylaşarak topluma katma değer sağlamak,
> Sürekli gelişmeye açık, dinamik bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek,
> Kalite açısından öncülüğüyle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışır.Tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri odaklı ve süreç ağırlıklı olarak ihtiyaçların tam ve zamanında, çevre bilinciyle, güvenli ve güvenilir düzeyde karşılanması demek olan KALİTE, kuruluş hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşuldur. Kalite Yönetim Sistemi’ nin iyi işlemesi ve kalite anlayışının benimsenmesi; çalışanların tümünün katılımı, memnuniyeti ve çabalarıyla, yaptığımız işi ilk seferde kaliteli yaparak ve kaynaklarımızı planlı bir şekilde kullanarak, iş güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir.

Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.