KALİTE

KALİTE - KALİTE POLİTİKAMIZ

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ENERJİ POLİTİKASI

Amacımız, piyasalarda sürdürebilir bir üretim artışı sağlayabilmek için rekabet gücümüzün ve ürün yelpazesinin geliştirilmesi, çalışanlarımızın işinin güvence altına alınması ve sürekli gelişimi olağan kılmaktır.

Tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri odaklı ve proses ağırlıklı olarak ihtiyaçların tam ve zamanında, çevre bilinciyle, güvenli ve güvenilir düzeyde karşılanması demek olan KALİTE, kuruluş hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşuldur.

Kalite Yönetim Sistemi’nin iyi işlemesi ve kalite anlayışının benimsenmesi; çalışanların tümünün katılımı, memnuniyeti ve çabalarıyla, yaptığımız işi ilk seferde kaliteli yaparak ve kaynaklarımızı planlı bir şekilde kullanarak, iş güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleşecektir.

  •  Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimi ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,

  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sisteminin çevre amaç ve hedefleriyle uyumlu ve etkin olarak işletilmesini,

  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimi performansında sürekli geliştirmeler yaparak daha mükemmele ulaşmaya çalışmayı,

  • İş kazalarının önlenmesi, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve geri kazanılmasıyla ilgili yöntemler geliştirmeyi,

  • Tehlike unsuru olabilecek malzeme ve faaliyetleri tespit etmeyi, kazaları önlemeye yönelik aksiyonları planlamayı ve gerçekleştirmeyi,

  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimi konusundaki uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışan, taşeron ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi,

  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji politikamızın kamuoyu incelemesine açık tutulmasını ve tüm çalışanlarımızca anlaşılmasını,

  • Tüm birimlerdeki çalışanlarımızın katılımı ve inançlı çabalarıyla, bu hedeflere ulaşmayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 22.02.2016/Rev.02

                                                                                                                      Dursun ÖZMAN

  Genel Müdür