KALİTE

KALİTE - TESTLER VE LABORATUVARLAR

BEST A.Ş. Test Laboratuvarları ISO/IEC 17025 Akreditasyonunu başarı ile tamamlamıştır. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki ilk transformatör test laboratuvarlarıdır.

Test laboratuvarlarımız, bu alandaki en gelişmiş test cihazları ile donatılmıştır ve kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç IEC standartlarında istenen tüm deneyler uygulanabilmektedir.

BEST AŞ firmasında toplam 5 adet test laboratuvarı bulunmaktadır.

1- ASB Test Laboratuvarı 1: 250MVA / 420kV'a kadar testler yapılmaktadır,
2- ASB Test Laboratuvarı 2: 16MVA / 36kV'a kadar testler yapılmaktadır,

3- OSB Test Laboratuvarı 1: 1250MVA / 750kV'a kadar testler yapılmaktadır,
4- OSB Test Laboratuvarı 2: 300MVA / 420kV'a kadar testler yapılmaktadır,
5- OSB Kimya LaboratuvarıTransformatörlere uygulanan testler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

Üretim Esnasında Yapılan Testler

Sargı direnci ölçümü testi, iki süreçte yapılır: sargı üretimini takiben ve transformatör aktif kısmının montajı tamamlandıktan sonra. Ek olarak; çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubunun tayini ile DC yalıtım direncinin ölçümü testleri her trafo için yapılır. Rutin testler: TS 267 ve IEC-60076 standartlarına uygun olarak, üretimi tamamlanmış her bir transformatöre uygulanan testlerdir. Bunlar; çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubunun tayini, sargı direncinin ölçümü, uygulanan gerilim testi, indüklenen gerilim testi, boşta kayıpların ve boşta akımın ölçümü, yükte kayıpların ve kısa devre geriliminin ölçümü, kayıp açısının ve kapasitenin ölçümü, DC yalıtım direncinin ölçümü, gerilim regülasyonu ve verim ölçümü testleridir.

Tip Testler

Toplu alınan işlerde sadece bir trafoda yapılması yeterli olan ısınma testi ve yıldırım darbe deneyi testleridir.

Özel Testler

BEST A.Ş. test laboratuvarları; müşteri talebi doğrultusunda IEC’deki kısa devre testi hariç tüm testler yapılabilmektedir. Gürültü seviyesi ölçümü, boşta akım ve harmonik bileşenleri ölçümü, empedans sıfır bileşen ölçümü, kısmi deşarj ölçümü, yağ dielektrik dayanım ölçümü, buşinglerin AC yalıtım testi, fanlı soğutma uygulanıyorsa, fan kayıpları ölçümü, yükte kademe değiştirici testleri, koruma, alarm ve kumanda donanımının fonksiyonel ile izolasyon testleri bunlardan bazılarıdır.

Kabul Testleri

İmalatı ve rutin testleri tamamlanan transformatörlerin, müşteri veya temsilcisi huzurunda, tekrarlanan testlerdir. Kabul testleri, yukarıdaki testler arasından müşteri tarafından belirlenmiş olanları kapsar.

Saha Testleri

Transformatörler tesisteki yerlerine yerleştirilip, montajı tamamlandıktan sonra müşteri talebine uygun olarak, enerjilendirilmeden önce yapılan testlerdir.

Arıza Tespiti ve Bakım Öncesi Yapılan Testler

Arızalanmış ve tamir edilmek üzere fabrikamıza sevk edilmiş transformatörlere uygulanan testler ile periyodik bakım öncesi yapılan testleri kapsar.