KURUMSAL

KURUMSAL - YÖNETİM KURULU

   
   


Yönetim Kurulu BaşkanıA.Rona YIRCALI 
 
   
   Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıA.Sırrı 
YIRCALI

 
   
   
 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan YIRCALI
 
   
   
 
 

Yönetim Kurulu Üyesi


 


Ömer Şerif EGELİ
 
   
   

 

Yönetim Kurulu ÜyesiDursun ÖZMAN