Çevre ve İş Güvenliği

BEST olarak çocuklarımıza miras bırakacağımız bu dünyayı korumak için üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmeye hedefliyoruz.

İşletmemizden çıkan tehlikeli ve tehlikesiz her tür atığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikleri kapsamında çevreye zarar vermeyecek şekilde depoluyoruz. Lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla taşıyoruz ve bertaraf ediyoruz.

İşletmemiz içinde geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırıyoruz ve üretime geri kazandırıyoruz.

Müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve etki alanımızdaki tüm paydaşlarımıza, tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin en aza indirildiği bir iş ortamında huzurlu bir biçimde yaşayabilme imkanını sunmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulması
Güvenli davranışı temel alan iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması
Kaza risklerinin değerlendirilip düzeltici ve önleyici tedbirler alınması
Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızın eğitilmesi, sürekli bilgilendirilmesi
İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarımızın performans kriterimiz olarak gözden geçirilmesi,
Sürekli iyileşmeye yönelik uygulamalar yapılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.