Rona Yırcalı Boğaziçi Zirvesi'nde Konuştu

Rona Yırcalı Boğaziçi Zirvesi'nde Konuştu

Rona Yırcalı Boğaziçi Zirvesi'nde Konuştu

21.03.2021

“BELİRSİZLİK ÇAĞINDA YAŞAMAK” konusu üstünde düzenlenen organizasyon Covid tedbirleri kapsamında bu sene ilk defa hybrid olarak gerçekleştirildi.

Bakanlar, Büyükelçiler ve diğer Devlet görevlilerinin katılımıyla beraber yüksek online katılımcı sayısının yanı sıra belli konuşmalar ve paneller sınırlı fiziki katılım ile icra edildi.

Özellikle tüm dünya ülkelerinin böyle bir duruma karşı hazırlıksız yakalandığına değinen Yırcalı, yüksek can kaybı sayısının derinden etkilediği sağlık sisteminin yanında sektörler arası etkileşimden dolayı büyük zarara uğrayan hizmet, turizm ve eğitim gibi sektörlerin de bu zorlu dönemde büyük yara aldığını vurguladı.

Bu dönemde ayrıca dijitalleşme ve uzaktan çalışma gibi sistemlerin öneminin açıkça ortaya çıkmasının etkilerine de değinen Yırcalı, her sektör için geçerli olan tüketici talep değişikliklerine uyum sağlamanın bu geçiş döneminin en önemli olgusu olarak belirdiğini, gerekli değişimlerin ekonomik istikrarı sağlamak için kaçınılmaz olarak ekledi.

Politikam.com – 23.03.2021