BestFriend

"Çevre Dostu Transformatörler"

Karbon ayak izinin azaltılması yönünde geliştirmeler yaparak çevreye yapılan olumsuz etkinin en aza indirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz “Best Friend” konseptli transformatörleri tercih ederek sizler de yatırımlarınızı dünyamız için daha faydalı hale getirebilirsiniz.

Kayıpların Düşürülmesi
Resim 1

Sizin de yardımınızla; doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan birisi de transformatörün kayıplar ile ilgilidir. Her transformatör farklı olduğundan kayıplar değişiklik gösterse de çözümler sunabilmekteyiz. Bu kayıplar; boşa giden enerji, ödenen daha yüksek enerji ücretlerine sebebiyet vermektedir. Kayıpların daha iyi anlaşılabilmesi için transformatörün gün içinde yüklenme durumu dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin elektrik üretiminden kaynaklı emisyon faktörü (0.497[3]) ile bu enerji tüketimi arasındaki bağlantı bize karbon ayak izimizi azaltmamızda yardımcı olmaktadır. Çünkü emisyon faktörü ile transformatörün yıllık enerji tüketimini çarptığımızda yıllık CO2 salınımını bulmaktayız. Resim 1’de görüleceği üzere, düşük kayıplı bir transformatör ile yüksek kayıplı aynı transformatör arasında kayıplar ve karbon salınımı olarak ciddi fark bulunmaktadır.

Transformatörünüzün düşük kayıplı olması sadece çevreye etkisini azaltmaz, aynı zamanda ısınmaların da düşmesini sağlar ve sistem verimini arttırır. Bu avantaj ürününüzün ömrünün de uzamasını sağlayacaktır. Transformatörlerimizin üretiminde çalışan personellerimizin yılda doğaya verdiği CO2 miktarı ortalama 4 tondur (Bir saat için 0.456kg CO2). Biz bu bilgiyi de hesaplarımıza katmaktayız.

Bir ağaç yılda ortalama 6,5 ton CO2 tüketmektedir. Transformatörün CO2 salınımına eşdeğer sayıda ağaç ekimi yapmak ürünümüzün karbon ayak izini azaltmaktadır. Zaten transformatörler yüksek verimlilikle yani düşük kayıplarla çalışmaktadır. Kayıplar için de ağaç dikilmesi transformatörümüzün karbon ayak izinin çok küçük olması anlamına gelmektedir.

Best Friend teknolojili transformatörlerimiz ile, yük durumunuza göre en optimum kayıplı, doğaya minimum zarar verecek şekilde transformatörlerinizi tedarik edebilirsiniz. Satış ekibimizden konu ile ilgili karbon raporu talep edebilirsiniz. Ayrıca proje kapsamında dikilecek ağaçlar ile düşük kayıplı olsa dahi üretilen karbon salınımını nötralize edebilirsiniz.

Bitkisel Bazlı Yağların Kullanılması

Transformatörlerde kullanılan malzemelerin büyük kısmı geri dönüştürülebilmektedir. Bu da aslında yüksek verimli elektromekanik cihazın çevreye negatif etkisini oldukça azaltmaktadır. Transformatör içerisinde kullanılan ana maddelerden en kritiklerinden birisi de transformatör yağıdır ve çevreye etkisi azımsanmayacak derecedir. Doğru yönetilmez ise çevreye zarar verebilme potansiyeli olan petrol bazlı yağlar yerine, müşteri tercihi ile alternatif olarak bitkisel bazlı yağlar tercih edilebilir.

Transformatörde kullanılacak yağ da çevreye etkisi göz önünde bulundurularak; elektriksel ve mekanik özellikleri standart yağlardan eksik olmayan, doğada kolay çözümlenebilir ve yangın performansı yüksek yağlardan seçilebilir. Bu doğrultuda kullanılacak olan doğal yağ; geri dönüştürülmüş malzemelerden imal edilecek ve bu sayede düşük karbon salınımı sağlanacaktır. Karbon salınımı düşürmeye ek olarak; transformatörlerden arıza vb. durumlarda sızan yağlar için özel çukurlar ya da kimyasal bertaraf yöntemlerine alternatif; %98’i 1 ay içinde toprakta çözümlenebilecek doğal yağ kullanımı ile çevreye sizin de katkınız olabilir. Çevreyi korumanın yanı sıra, yangında sönümleyici rol oynayan bu bitkisel bazlı yağ sayesinde ürününüzü ve daha büyük doğal felaketleri de engellemiş olacaksınız.

Düşük Gürültülü Ürünlerin Tercihi

İnsan popülasyonu arttıkça ve dağıtık enerji sistemlerine geçildikçe şehirlere yaklaşan sahalar ve transformatörler; insanlara fiziksel olarak yaklaşmaktadır. Bu da transformatörlerin çevreye etkilerinin kontrol edilmesinin önemini artırmaktadır. Bu sebeple “Best Friend” kapsamında geliştirilen düşük gürültülü transformatörler ile insan sağlığı öncelikli olarak alınmaktadır.

Gürültüyü azaltmak için birden fazla çözüm sunabilen Best A.Ş., hem dünyada en geçerli NEMA standartları, hem de müşteri talebi daha düşük gürültü seviyelerini garanti edebilecek yetenektedir. Bu alanda “Dünyanın en sessiz reaktörü”nü geliştiren ve 100MVAr gücündeki reaktörü kütüphane sessizliğine kadar düşüren Best, çevreye ve insan sağlığına düşük gürültü ile katkıda bulunabilmektedir.

Geri Dönüşümlü Trafo Dokümanları Kullanımı

Müşterilerimize sunulan İşletme Bakım Talimatları (IBT) dosyalarını geri dönüşümlü kağıttan yapılması size küçük bir örnek gelebilir. Halbuki gözünüze küçük gelen bu örnekte sadece ormanları korumaya yardımcı olmakla kalmıyor, bununla birlikte ortaya çıkan atık miktar azaldığı için su kirliliğini de önlemekteyiz. Çünkü bir ton dönüşümlü kağıt üretiminde 17 ağaç, 26 ton su ve 2 varil petrol tasarruf edilmektedir. İBT dosyalarımız ortalama 1200 sayfadan oluşmaktadır ve 6 kilo gelmektedir. Bu 42 galon su ve 1.92 litre petrol tasarrufu etmektedir. Ayrıca kullanılmış kağıdın tekrar imalatında kullanılması hava kirliliğini %74, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 oranında azaltabilmektedir. Tüm bunları sebebiyle BEST A.Ş. olarak bu küçük adımlara bile büyük önem vermekteyiz. Dilerseniz, en çevreci yöntem olan sadece dijital olarak İBT gönderimi de sağlayabiliriz.

Aksesuar Kullanımında Verimin Arttırılması

Trafolarda yüksek enerji tüketimine neden olan fan ve pompaların; yeni nesil, doğa dostu, daha verimli olmasına özen gösterilmiştir. Bu sayede daha çok enerji tasarrufu ve daha az karbon salınımı elde edilir. Fanlarda, ErP 2015 standartlarınca AC motorlu fanlara kıyasla, GreenTech EC motorlar, %90’ı aşan bir oranda verimlilik sağlamaktadır. Kullanılması planlanan pompalarda tasarım ve kolay kurulum da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca ömür boyu maliyet dikkate alınarak sızdırmaz tasarım, düşük gürültü ve titreşim seviyeleri ön plana çıkmaktadır.

Optimize Edilmiş Manyetik Alan

Elektromekanik enerji dönüşümü yapan transformatörde, manyetik alan efektif şekilde kullanılarak verim değeri %99’un üzerine çıkarılmaktadır. Buna rağmen tank içinde oluşan kaçak akıların oluşturacağı ısınmaları bertaraf etmenin en iyi yolu kazan ekranlama çözümleridir. Sadece kayıpları ve ısınmayı düşürmekle kalmayarak, transformatörün etrafındaki canlılara zarar vermesini engelleyecek şekilde ElectroMagnetic Compatibility (EMC) değerini de düşük tutmaktadır. Bu sayede çevreye yapılan etki minimize edilmektedir.

“Best Friend” transformatörlerde bu sebeple dizaynda ekstra efor sarf edilerek manyetik alan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu sayede en optimum şekilde ekranlama yerleşimleri belirlenebilmekte, hem malzeme kullanımı hem de kayıplar açısından en iyi çözüm müşterilerimize sunulmaktadır. Ekranlamaların boyları, aralarındaki mesafe ve derinlikleri; dizayn ve malzeme kıstasları göz önünde bulundurularak, Best’in imalat tecrübesi ile birleştirilerek müşterilerimize sunulmaktadır.

Çevre Dostu Boya Kullanılması

Boyalar kururken çevreye, UOB (uçucu organik bileşenler) olarak adlandırılan karbon içeren maddeleri buhar olarak çevreye yayar. Bu maddeler çevreye verdiği zarara ek olarak insan sağlığı için de tehlikelidir. Sıradan bir çözücü bazlı boya %30-50 oranında UOB içermekte. Aldığımız önlemler ile 100 MVA bir trafo için ortalama trafo başına yaklaşık 50 kg daha az zararlı organik bileşen kullanılmasını sağlayabiliyoruz.

Optimum Taşıma Yöntemi Tercihi

Öyle ki; transformatörün ana maddelerinin tedariki aşamasından ürünümüzün nakliye edilmesine kadar olan süreci yakından takip edip en doğa dostu yolu hizmete sunmak istiyoruz. Taşıma yönteminin belirlenmesinde en kritik nokta her zaman istediğimiz yöntemi seçemeyecek oluşumuzdur. Rotanın çeşitlilik içerdiği senaryolarda size en yeşil yöntemi en optimum biçimde sunabiliriz. Ayrıca “Best Friend” ürününüzün yol boyunca yapacağı karbon salınımını hesaplayarak size bilgi verebilir, talebinizle çevreye etkisini minimize etmek için, salınımı karşılayacak kadar ağaç dikimi gerçekleştirebiliriz.

Tüm bu alt başlıklar doğrultusunda; çevreye katkınızı maksimum seviyeye çıkaracak çözümler sunmaktan mutluluk duyarız. Talebiniz sırasında “Best Friend” transformatör istediğinizi ve hangi opsiyonları tercih ettiğinizi belirtirseniz, size özel tasarım ile özel çözümünüzü inceleyerek siparişinizi verebilirsiniz. Yukarıdaki maddelerin yanı sıra, vakum kesicili kademe değiştiricileri tercih etmeniz, ürün bakım periyodunu arttıracak ve toplam maliyetinizi düşürecektir. Aynı zamanda vakum kesiciler daha düşük karbon salınımı yaptığı bilinmektedir.