Yağlı Dağıtım Transformatörleri

Dağıtım transformatörleri şehir dağıtım sistemlerinde, binalarda ve endüstriyel tesislerde enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullanılır. BEST 1966'dan beri edindiği tecrübe, modern tasarım ve üretim tesisleri ile her ihtiyaca yönelik dağıtım transformatörleri imalatını gerçekleştirmektedir. 16MVA ve 72,5kV ta kadar her tip yağlı dağıtım transformatörlerinin tasarımı müşteri taleplerine uygun olarak maksimum verimlilik, kompakt ve dayanıklılık prensiplerine göre BEST dizayn ekibince gerçekleştirilmektedir.

Dağıtım Transformatörleri

 • Dağıtım ve iletim hatlarında kullanılan transformatörlerdir.
 • Dağıtım hatları konut, endüstriyel tesisler, ticari ve kamusal alanları besler.
 • İletim hatları için kullanılan dağıtım transformatörleri de ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerinde kullanılır.
 • Hermetik, genleşme depolu ve gaz yastıklı hermetik olarak üretilebilir.
 • Boşta ve yükte kademe şalterli olarak tasarlanabilir.
 • 16 MVA 72,5 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Doğrultucu Transformatörler

 • Üretim bandı kullanan küçük ve büyük ölçekli üretim şirketlerinde, yük asansörlerinde ve haddehanelerde sabit ve sürekli gerilim sağlamak için kullanılır.
 • Bu transformatörler sistemi şebekeden izole eder ve reaktif güç üretilmesini engeller.
 • 6, 12 ve 24 pulse olarak üretilir.
 • 20 MVA 16 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Topraklama Transformatörleri

Üçgen bağlı bir sargı ile beslenen sistemlerde toprağa bağlanabilecek bir nötr noktası oluşturmak için kullanılır.

Sadece topraklama amacı ile kullanılabildikleri gibi, iç ihtiyacı karşılayacak şekilde çıkış sağlanabilmektedir.

 • 72,5kV’a kadar.
 • ZN, ZNyn ve YN(d) bağlantı gruplarında.
 • Müşteri taleplerine göre farklı akım ve süreler ile tasarım yapılabilmektedir.