Güç Transformatörleri

En çok kullanılan transformatör çeşitlerindendir.
Elektrik santrallerinde, elektrik iletim-dağıtım hatlarında ve sanayi tesislerinde kullanılır.
BEST başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki büyük enerji projelerine güç transformatörü sağlıyor.
1250 MVA 765 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Oto Transformatörler

 • Farklı gerilimlerdeki şebekeleri bağlamak için kullanılan yüksek gerilim transformatörleridir.
 • Yakın gerilim seviyelerinde ekonomik fayda yaratır.
 • Sabit Akılı (CFVV) ya da Değişken Akılı (VFW) olarak tasarlanabilir.
 • BEST, KEMA kısa devre testinden başarıyla geçen ve 450 MVA gücünde 400 kV gerilimindeki dünyanın en büyük oto-transformatörünü üretti.
 • 1250 MVA 765 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Yükseltici Transformatörler

 • Elektrik santrallerinde alternatörlerin ürettikleri gerilimi iletim hattı gerilimine yükselten transformatörlerdir.
 • Boşta ve yükte kademe şalterli olarak tasarlanabilir.
 • 1250 MVA 765 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Raylı Sistem Transformatörleri

 • Demir yolu hattını beslemek için şebekeden alınan gerilimi düşüren transformatörlerdir.
 • Ayrıca, tramvay, metro ve lokomotif gibi hafif raylı sistemlerin ihtiyaç duyduğu CER gücü için üretilen transformatörlerdir.
 • 100 MVA 420 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.

Mobil Transformatörler

 • Mobil Transformatör, mobil şalt merkezleri için tasarlanıyor.
 • Mobil şalt merkezi bir transformatör merkezinde olması gereken tüm şalt cihazlarının bir treyler üzerine montaj edilmesiyle oluşur.
 • 100 MVA 245 kV’a kadar üretim kapasitesine sahibiz.