Sürdürülebilirlik

Daha iyi bir dünya için

BEST olarak çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bir arada ele aldığımız sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerimizin temel taşı olarak görüyoruz.

Çevre Duyarlılığı

Kaynakları verimli kullanma, riskleri önceden tespit etmeye yönelik proaktif anlayış, dünyaya, çevreye ve insana saygı çerçevesinde geliştirdiğimiz iş anlayışımızla, içinde yer aldığımız toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi, çalışanlarımız ve onların ailelerine, yerel halka ve diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz.

İnsan ve Toplum

Çevreye duyarlı teknolojiler konusundaki AR-GE çalışmaları ve fabrikamızın enerji ihtiyacını karşılamak için yaptığımız yenilenebilir enerji yatırımları da BEST’in sürdürülebilirlik felsefesini iş stratejilerine yansıtmasının güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

İş Sorumluluğu

Ülkemize ve sektörün gelişimine yaptığımız yatırımlarla, yerel ekonomik kalkınmada itici güçlerden biri olmaya devam ediyoruz. Çevresel ve toplumsal projelere duyarlı olmanın yanı sıra hem Balıkesir ve çevresindeki sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz hem de Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rona Yırcalı’nın etkin olarak rol aldığı Türk Eğitim Vakfı projelerinin bir parçasıyız.

2019 yılında “İnsan hakları, çalışma standartları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele” konularındaki 10 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi’ni imzaladık. 1999 yılında başlatılan ve bugüne kadar 160 ülkeden 9.500’den fazla, Türkiye’den ise 231 şirketin katıldığı BM girişimiyle bundan sonra izleyeceğimiz rotayı aşağıdaki maddeler ışığında çizdik ve kurumsal taahhüt altına aldık.

Detaylı Bilgi

01. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeden eşit işe eşit ücret prensibi ile hareket etmek ve terfi ve unvanlar da liyakat ilkesini göz önünde bulundurmak.

02. Çalışanlarımızı BEST ailesinin bir ferdi olarak görüp sosyal yardım paketleri ve sosyal aktivite programları ile memnuniyetlerini temin etmek.

03. Kalite standartları konusunda uluslararası normlara göre hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.

04. Çevre sağlığı konusunda uluslararası normlara uygun bir politika geliştirerek çevre sorumluluğu bilincini üst düzeyde tutmak.

05. İş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası kabul görmüş normlara uygun bir çalışma ortamı kültürü geliştirerek bu konudaki standartları içselleştirmek.

06. Çalışanlarımızın kanuni hak ve yükümlülüklerini korumak ve gözetmek.

07. Çalışanlarımıza ait özel bilgileri ve özel yaşamının gizliğini sonuna kadar korumak.

08. Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için gerekli eğitim olanaklarını ücretsiz olarak sunmak.

09. Çalışanlarına karşı kurum içinde hiçbir şekilde fiziksel cinsel ve zihinsel tacize müsaade etmemek.

10. Müşterilerine ve çalışanlarına karşı taahhüt ettiği ürün ve servis standartlarına uymak.

11. Ürün ve servislerinde güvenliği sağlamak için alınabilecek bütün önlemlere uymak.

12. Rüşvet ve yolsuzluklara karışmamak.

13. Tedarikçileri ve müteahhitleri ile ilişkilerinde dürüst ve adil olmak.

14. Tedarik ve müteahhit firmalarını sorumlu iş prensiplerine uyma yönünde zorlayıcı olmak.

15. Daha iyi bir çalışma ve iş hayatı için içinde bulunduğu ortama katkıda bulunmak.

16. Bağlı olduğu çevrenin kültürel sosyal ve ekonomik ihtiyaçları konusunda duyarlı olmak.

17. Kaynakların kullanımında kirliliği ve israfı minimize ederek çevreyi korumak.

18. Hissedarlarına karşı hesap verebilir olmak ve organizasyonu ilgilendiren her türlü değişikliği bildirmek.

19. Hissedarlarının hisselerinin risk yönetimini yapmak ve anlaşılan koşullarda kullanımını temin etmek.

20. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyum göstermek.