Kalite Politikamız

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Amacımız, iş güvenliği kurallarına uygun, çevreye saygılı, kaliteli, müşterilerimizin ve standartların beklentilerine göre bir üretimi, verimli ve taahhütlerimize uygun bir şekilde yaparken, çalışanlarımızın katkılarını sağlamak, işlerini güvence altına almak ve sürekli gelişimi sağlamaktır.

Tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri odaklı ve proses ağırlıklı olarak ihtiyaçların tam ve zamanında, çevre bilinciyle, güvenli ve güvenilir düzeyde karşılanması demek olan kalite, hedeflerimize ulaşmak için gerekli koşuldur.

Yönetim sistemlerinin iyi işlemesi, kalite anlayışının benimsenmesi, çalışanların tümünün katılımı, memnuniyeti ve çabaları, yaptığımız işi ilk seferde kaliteli yapmak, planlı kaynak kullanımı ve iş güvenliği kurallarına uymak ortak hedefimizdir.

Bu amaca ulaşmak için;

• Yönetim sistemleri ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,

• Bütün çalışanlarımızın hem kendilerinin hem çalışma arkadaşlarının hem de toplumun ve çevrenin sağlığı ve güvenliği için ilgili tüm yasal düzenlemelere ve bu politikanın taahhütlerine uyacağını,

• Çalışanların ve/veya çalışan temsilcilerinin yönetim sistemlerinin uygulanmasına katılımda bulunacağını,

• Yönetim sistemlerine dair amaç ve hedefler belirlemeyi, belirli aralıklarla gözden geçirmeyi, bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı ve yönetim sistemlerini bu amaç ve hedeflerle uyumlu bir şekilde işletmeyi,

• Ürün tasarımı ve malzeme/hizmet tedariki aşamalarında verimlilik, enerji performansı, çevre etkileri ve güvenli çalışma unsurlarını dikkate almayı ve bu konulardaki iyileştirmeleri dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,

• Yönetim sistemleri performansında “sürekli iyileştirme” felsefesini benimseyerek daha mükemmele ulaşmaya çalışmayı,

• İş kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı/tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve geri kazanılmasıyla ilgili yöntemler geliştirmeyi,

• İş güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmayı, tüm riskleri değerlendirmeyi, kazaları önlemeye ve güvenli çalışmaya yönelik aksiyonları planlamayı ve gerçekleştirmeyi,

• Enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimine ilişkin uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamayı, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji projelerini desteklemeyi,

• Yönetim sistemleri konusundaki uygulamalarla ilgili olarak tüm çalışan, taşeron ve tedarikçilerimizi bilgilendirmeyi,

• Yönetim sistemleri politikamızın kamuoyu incelemesine açık tutulmasını ve tüm çalışanlarımızca anlaşılmasını,

• Tüm birimlerdeki çalışanlarımızın katılımı ve inançlı çabalarıyla, bu hedeflere ulaşmayı ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.