Genel Bakış

BEST A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve İş Gücü Yaklaşımı

Temel amacımız; BEST A.Ş.’nin hedeflerini ve taahhütlerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak insan kaynağı yapısının sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu sürdürülebilirliği gerçekleştirirken dikkate aldığımız ana prensiplerimiz şunlardır.

Adalet

İşe alım sürecinden başlayarak çalışanlarımızı ilgilendiren tüm süreçlerde adil davranmak.

Çalışana Saygı

Çalışanların is verimini yükseltecek, başarı ve yaratıcılığı teşvik eden sistemler geliştirmek. Kurumsal güveni yükseltecek, çalışan mutluluğunu artırıcı is ortamları ve çalışma şartları sağlamak.

Kanunlara Saygı

BEST A.Ş.’nin çalışma prensiplerinin oluşturulmasında ve uygulanmasında kanun hükümlerini dikkate almak.

Gelişimi Teşvik

BEST A.Ş.’nin başarısının çalışanlarının başarısı ile ölçülebileceğinin bilinci ile çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimleri için sistemler geliştirmek.

İnsana Saygı

Başarının temelinde saygının yattığına yürekten inanıyor ve üst yönetimden en alt birimlere kadar bu kültürü hassasiyetle savunuyoruz.

BEST’in birey olmak, öz saygı, öz disiplin içinde şekillenen başarısını bu değerleri geliştirerek ve yaygınlaştırarak kurum genelinde sürekli izleyerek korumak IK’nın bizdeki en derin fonksiyonudur.