Projects

Abroad Projects

Project Employer/Place Voltage Level Completition Date
GTC 735 2015 AL Wukair4 SS KAHRAMAA / QATAR 132 /11 kV GIS January 2020
220 kV Khost SS ;220 kV Waza Khajeh;220 kV Gardez SS US Army Corps of Engineers / URS Megatech / AFGHANISTAN 220 / 110 kV AIS January 2020
P/AM439/18 Rehabilitation of Yarimja S/S UNDP / IRAQ 132 / 33 / 11 kV AIS September 2019
P/AM420/18 Rehabilitation of Baweza2 S/S UNDP / IRAQ 132 / 34.5 kV AIS September 2019
P/AM264/18 Rehabilitation of Badoosh UNDP / IRAQ 132 / 33 / 11 kV AIS October 2019
Bazyan 400 kV Substation Posco Engineering & Construction Co. Ltd./ IRAQ 400 / 132 kV GIS July 2017
550 kV Marnueli Substation & 220 kV Extension GSE / GEORGIA 550 / 220 kV AIS October 2016
Menji 220/110 kV S/S Extension GSE / GEORGIA 220 / 110 kV AIS October 2016
Poste Extérior 60/30 kV Doucen SONELGAZ / ALGERIA 60 / 30 kV AIS April 2016

Domestic Projects

Project Employer/Place Voltage Level Completition Date
İTM.228 380 kV Alibeyköy TM Extension TEİAŞ / İSTANBUL 380 / 154 kV AIS July 2019
İTM.212 380 kV Atışalanı TM Extension TEİAŞ / İSTANBUL 380 / 154 / 33 kV AIS May 2019
DB.ATT.23 154 kV Selçuk GIS Substation TEİAŞ / İZMİR 154 / 33 kV GIS February 2019
İTM.222 420 kV Kayabaşı Capacitor Bank Substation TEİAŞ / AMASYA 420 / 154 kV AIS October 2018
İTM.239 380 kV Beyhan 1 TM Extension Extension TEİAŞ / ELAZIĞ 380 / 154 kV AIS September 2018
Cerit Wind Power Plant 154 kV Substation Pakmem Elektrik / KAHRAMANMARAŞ 154 / 33 kV AIS September 2018
İTM.226 380 kV Çorlu TM Extension TEİAŞ / TEKİRDAĞ 380 / 154 kV AIS July 2018
DB.ATT.20 154 kV Yakuplu GIS Substation TEİAŞ / İSTANBUL 154 / 33 kV GIS July 2018
İTM.231 MAKİNE OSB TM Extension TEİAŞ / KOCAELİ 380 / 154 kV AIS April 2018
AKRES Wind P ower P lant , Extension Works AKRES Enerji A.Ş. / MANİSA 154 / 33 kV AIS April 2018